De gepatenteerde Geothex (Geothermal heat exchanger) is een gesloten bodemwarmtewisselaar (BWW) met als circulerend medium een vloeistof. Eén of meerder BWW’s gaan tussen de 5 en 150 meter de bodem in en worden vervolgens via een verdeler aangesloten op een warmtepomp. De BWW ontrekt warmte die vervolgens door de warmtepomp voor woning of gebouw beschikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt met een relatief kleine hoeveelheid elektrische aandrijfenergie voor de compressor van de warmtepomp.

De Geothex BWW is zeer innovatief en onderscheidt zich door een extreem hoog rendement per geïnstalleerde meter. Dit hoge rendement is te danken aan enerzijds de isolerende wand van de schuimbuis tussen de koude en warme vloeistof stroom. Anderzijds zorgt de dubbele spiraalvormige ribbe ervoor dat de vloeistof beter warmte op kan nemen (of af kan staan) door de tangentiële stroming richting de wand van de buitenbuis.

De Geothex BWW kan afhankelijk van de bodemgesteldheid en de warmtevraag een rendementsverbetering realiseren van 15% (specifieke warmtestroom bodem van 10W/m) tot 40% (specifieke warmtestroom bodem van 60W/m) ten opzichte van een standaard U-lus. Deze verbeteringen worden bereikt door de BWW en door de installatie methodiek.

De hogere efficiency vertaalt zich uiteindelijk in een verhoging van het rendement op de investering van de gehele aardwarmte installatie.