Duurzame energie wordt steeds belangrijker omdat men zich er steeds meer van bewust wordt dat de fossiele brandstoffen opraken en de verbranding ervan slecht is voor het milieu. Duurzame energiebronnen zijn ‘schoon’ en het toenemend gebruik ervan zal de vervuilende uitstoot van CO2, NOX, SO2 en andere schadelijke gassen terugdringen.

De overheid streeft naar een aandeel van 20% duurzame energie in 2020. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren zal naast beleid om het aandeel duurzame elektriciteit en biobrandstoffen te vergroten, de aandacht zich ook moeten richten op het vergroten van de bijdrage van duurzame warmte en koude. 95% van de ondergrond in Nederland is geschikt voor opslag van warmte en koude.

Met Geothex B.V. wordt een belangrijke stap gemaakt in het gebruik van duurzame energie door middel van geothermische energie. Geothermische energie betekent letterlijk aardwarmte energie, want geo staat voor aarde en thermisch staat voor warmte. Omdat de zon de aarde het hele jaar opwarmt wordt er warmte in de grond opgeslagen. ’s Winters wordt die warmte langzaam afgestaan, en ’s zomers juist opgeslagen. Deze warmte wordt door Geothex B.V. bereikbaar, uitvoerbaar en betaalbaar voor iedereen. Aardwarmte kost niets, is altijd en overal aanwezig en zal zolang de zon schijnt niet uitgeput raken.