Het aanbrengen van warmtewisselaars in de bodem is zeker niet zonder gevaar. Door bestaande bodemlagen te verstoren of te verwarmen, bestaan er risico’s die vervuiling van het drinkwater tot gevolg kunnen hebben.

Een groot nadeel van de bestaande systemen zijn de warmtewisselaars die op grote diepte geplaatst moeten worden om het warmtepompsysteem te kunnen laten werken. Een wellicht nog groter nadeel en gevaar zijn de levensduur van de bestaande systemen en de wetenschap dat deze systemen gevuld zijn met enkele liters van het giftige glycol, een vloeistof die miljoenen liters grond(drink)water kan vervuilen bij lekkages. Met Geothex zijn deze problemen en gevaren verleden tijd. Geothex kan werken zonder toevoeging van glycol en de warmtewisselaar werkt al bij een 10 tot 25 meter diepte. Het rendement is groter dan bij de bestaande systemen. Geen verstoring van de bodemlagen, geen verontreinigingen en een veilig systeem aangaande onze drinkwatervoorziening.