De boringen die verricht moeten worden voor het inbrengen van de Geothex aardwarmtewisselaar betreffen mechanische boringen. In Nederland worden dagelijks veel mechanische boringen uitgevoerd voor allerlei verschillende doeleinden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in onze bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarom stelt de overheid regels aan het uitvoeren van mechanische boringen. Centraal hierbij staat dat vanaf 1 januari 2011 bepaalde typen mechanische boringen alleen nog mogen worden uitgevoerd door daarvoor door de overheid erkende bedrijven. Dus een erkenning wordt verplicht om de meeste mechanische boringen te kunnen uitvoeren. Een goed voorbeeld dat van toepassing is op het inbrengen van de Geothex warmtewisselaar staat in het intepretatieblad (zie hieronder) op pagina 3:

“par. 5.4: boorbedrijven die altijd het hele boorgat volledig afdichten met niet-waterdoorlatend materiaal hoeven volgens protocol 2006, par. 6.2, impliciet nooit vast te stellen waar de scheidende lagen zich bevinden. Voor hen bestaat dan ook niet de noodzaak om boorbeschrijvingen te maken of deze te controleren”

De eisen volgens welke een bedrijf moet werken om het certificaat te halen staan in drie documenten. De algemene kwaliteitseisen voor het bedrijf staan in BRL SIKB 2000 (‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch boren’, versie 4.0 van 17 december 2009). De technische uitvoeringseisen voor het mechanisch boren staan in protocol 2006 (‘Mechanisch boren’, versie 1.1 van 17 december 2009). Sinds de vaststelling van BRL SIKB 2000 en protocol 2006 staan doorgevoerde wijzigingen in het Interpretatieblad (bij versie 4.0 van BRL SIKB 2000, vastgesteld op 4 maart 2010). De nieuwe boormethode van Geothex voldoet ruimschoots aan het nieuwe boorprotocol welke 1 januari 2011 van kracht zal zijn.