Warmte in onze woning vinden we vanzelfsprekend. Maar we staan er meestal niet bij stil dat omzetting van aardgas in warmte gepaard gaat met blijvende schade aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij zoals bijvoorbeeld CO2. Dit gas is de veroorzaker van het broeikaseffect.

Daarnaast staan de beschikbaarheid van aardgas en fossiele brandstoffen onder druk. De vraag naar brandstof is wereldwijd erg groot waardoor prijzen explosief zijn gestegen. Omdat ons Nederlandse aardgas snel opraakt zal de in aanbouw zijnde tweede Maasvlakte onder andere gebruikt gaan worden voor de aanvoer en distributie van aardgas uit het buitenland. Door de bouw van speciale terminals en hoge aanvoerkosten zullen de kosten van aardgas naar verwachting explosief stijgen. Analisten verwachten dat de kosten voor energie in Nederland, en waarschijnlijk in vele andere landen in Europa, het gemiddelde hypotheekbedrag zullen evenaren of zelfs overstijgen.

Aardwarmte kan worden omgezet in verwarmingswarmte door middel van een warmtepomp. De gewonnen aardwarmte kan ingezet worden voor verwarmingsdoeleinden en vervangt dus nagenoeg volledig de inzet van fossiele brandstoffen. Aardwarmte wordt als een duurzame energie bron gezien, want de voorraad is onuitputtelijk. Om gebruik te kunnen maken van deze aardwarmte moet er een watervoerende laag zijn. In Nederland is deze watervoerende laag bijna overal aanwezig. De gemiddelde temperatuur van deze watervoerende laag is tot ca 70mtr ongeveer 10° tot 12° graden. Het aardgasgebruik voor verwarming kan tot 0 worden teruggedrongen. Hier tegenover staat een iets hoger elektriciteitsgebruik voor de aandrijving van de warmtepomp.