Geothex heeft voor de installatie van de BWW een nieuwe innovatieve boormethodiek ontwikkeld. Het nieuwe boren is gebaseerd op het principe van “verbuisd boren”.

Na het boren met de holle boorbuizen, wordt de Geothex® BWW inwendig ingebracht. Hierbij is de kans op uitwendige beschadiging van de BWW praktisch nihil. Daarna worden de boorbuizen teruggetrokken, terwijl de BWW gefixeerd in het boorgat achterblijft. Het minimale boorgat wordt tijdens het terugtrekken van de boorbuizen afgevuld met een afdichtend materiaal (warmtegeleidende grout) rondom de bodemwarmtewisselaar. Deze nieuwe boormethode voldoet volledig aan de regelgeving zoals die op 1 januari 2011 van kracht is.

Door de relatief snelle en effectieve inbreng van de aardwarmtewisselaar is de Geothex boortechniek, ten opzichte van de bestaande boortechnieken, de meest efficiënte en kostenbesparende methode.