INTERPRETATIEDOCUMENT
vastgesteld door het CCvD Bodembeheer
Van toepassing op : BRL SIKB 2000, versie 4.0 – van 17 december 2009
Versie en datum vaststelling : 1, 4 maart 2010
Datum in werking treden : 15 maart 2010
Download/print: Interpretatiedocument_bij_BRL2000_versie_4_0