Groenlicht voor bodemenergie

Het kabinet heeft voor Nederland aanzienlijke ambities gesteld op het gebied van energiebesparing, [...]