Warmte en koude zijn verweven met onze samenleving. Wij verwarmen bijvoorbeeld huizen en kassen en verhitten en koelen industriële processen. Meer dan een derde van de totale hoeveelheid fossiele energie die we in Nederland gebruiken, besteden we aan het maken van warmte en koude. Dat moet duurzamer. Dat kan ook, door minder warmte te verspillen, door efficiënter warmte met fossiele energie op te wekken en door meer warmte duurzaam te produceren. Met dit Werkprogramma wil het kabinet de omslag naar een duurzame warmte- en koudehuishouding versnellen. Dit programma biedt een overzicht en verdere uitwerking van de activiteiten met betrekking tot warmte en koude uit het Werkprogramma Schoon en zuinig, het Energierapport en de Innovatieagenda Energie.

Meer lezen?

Download/print: Warmte op stoom